Målinger/kartlegging

Målinger og kartlegginger

Trivselsundersøkelse - (Risikovurdering av det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet) her benytter vi en metoden "Tempen" som både kartlegger, risikovurderer og resulterer i en handlingsplan - i tillegg sikrer den medvirkning fra alle!

Dette er en øyeblikkartlegging og gir nødvendigvis ikke et sant bilde av virksomheten (for eksempel vil det være forskjell på besvarelsene før eller rett etter ferie) Det er likevel en god metode å benytte til å arbeide frem en handlingsplan for det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet.

Metoden sikrer medvirkning fra alle som gir eierforhold til tiltakene og som styrker gjennomføringen av tiltakene. Metoden gir en indikasjon på medarbeidertilfredshet, den risikovurderer og veileder til prioritering av faktorer det bør arbeides videre med og dere har en handlingsplan for det psykososiale arbeidsmiljøet etter endt gjennomføring. Gjennomføring ca 4-5 timer + for og etterarbeid. Deltagere: Alle.  

ATP måling, også kalt hygienekontroll, kan være en teknikk for å se om daglig renhold er tilfredsstillende. Målingen viser hvor ren en overflate er og gir et tall på organisk smuss (måler grobunn for bakteriell vekst). 

En kan med fordel måle før og etter vask og om nødvendig gjenta renholdet og måle på nytt, til man ser hvilken metode som gir best resultat. Som et eksempel kan uvaskede hender ha et resultat på ca. 900, rene hender som kan håndtere mat bør ligge på ca. 15. Berøringsflater bør ha en verdi på under 1000 og det som er i direkte kontakt med mat bør ligge på under 500 (kilde: Kiwa Teknologisk institutt). Gjennomføring: Planlegging, antall punkter det er ønskelig å måle + etterarbeid til rapport. Deltagere: En kontaktperson bør være til stede for å verifisere.

Andre kartlegginger , ta kontakt

Del denne siden