Om HMS:AGENDA

HMS Agenda tilbyr konsulenttjenester innen helse, miljø og sikkerhet (hms) og helsetjenester til deg med kroniske og akutte plager. Kurs til bedrifter og til enkeltpersoner, samt web-baserte håndbøker, ik-mat og bedriftshelsetjeneste. Med et helsefremmende fokus tilbys individuell veiledning og ulike gruppetreninger, som for eksempel mindful stretching, medisinsk yoga, veiledning i stressmestring og mestringskurset tankevirus. I tillegg er lymfedrenasje, AcuNova akupunktur og laserterapi et tilbud som bør være førstevalget ved akutte og kroniske smerter.  

Daglig leder, Karianne Sagen, er autorisert helsepersonell og hms verneingeniør med mange års erfaring fra offentlig og privat helsevesen, hms-arbeid og utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor, hun har et solid nettverk som bistår ved behov. 

Besøksadresse: Silovegen 42, 2150 Årnes (ved siden av Årnes Kornsilo).

Ønsker deg en god dag!

Karianne Sagen

Kompetanse

Karianne er sertifisert instruktør, kursholder og rådgiver i hms-faglige temaer. I tillegg til arbeidserfaring og utdanningen nevnt nedenfor, har hun gjennomført en rekke kurs innen pedagogikk, hms, personlig utvikling og stressmestring. Hun er autorisert helsepersonell, er sertifisert instruktør i MediYoiga (medisinsk yoga) og Mindfulness og godkjent kursleder i mestringskurset Tankevirus. Hun er utfører av AcuNova og BMA akupunktur, laserterapi og lymfedrenasje. 

--

BMA akupunktur, sertifisert 2022

Lymfedrenasje, høst 2021

Medi-Yoga International, instruktør, sertifisert desember 2020

Holistsik anatomi og fysiologi, vår 2020

AcuNova akupunktur, høsten 2019

Tankevirus, godkjent kursleder, mars 2019

Mindfulness instruktør, Nordic Coach & NLP Academy, 2018

Mindfulness Practioner, Nordic Coach & NLP Academy, høst 2018

GDPR - prosjektledelse, vår 2018

Øvelsesplanlegging, beredskaps- og sikkeretsarbeid, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, 2016

Forebyggende brannvern ved utførelse av varmt arbed, sertifisert instruktør, NBF, 2015

Pengespillavhengighet og problemskapende dataspilling – forståelse og tiltakskompetanse, 2010-11, Høgskolen i Lillehammer

HMS Verneingeniør, 2005-08, Teknologisk institutt og Høgskolen Stord/Haugesund med følgende fag:

- Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø        

- Systematisk HMS-arbeid

- Ergonomi og belysning                                          

- Sikkerhet og beredskap

- Inneklima                                                                            

- Ytre miljø

- Systematisk overvåking og HMS revisjon                       

- Støy

- Prosjektoppgave

 Yrkespedagogisk utviklingsarbeid I og II, 2003-05, Høgskolen i Akershus

 Tverrfaglig veiledning, 2003, Høgskolen i Vestfold

 Veiledningsmetodikk, 2003, Høgskolen i Vestfold

 Psykiatrisk sykepleie, videreutdanning, 2001-02, Notodden vgs. avd Tinnes

 Helsefagarbeider, autorisert, (tidl. omsorgsarbeider) 1995-96, Mork vgs. i Eidsvoll

 Sosial- og helsefag, ettårig grunnkurs helse- og miljøfag , 1994, Nes vgs. Akershus

 Studieretning for allmenne fag, 1987, Nes vgs. Akershus 

Del denne siden