Arbeid & stress

Jobb smart - reduser stressnivået

Sammen om å forebygge og håndtere stress på arbeidsplassen

Med mindre stress vil arbeidsdagen bli enda bedre!

Kurset vil gi deg økt kunnskap om stress, gode tips og helt konkrete verktøy som kan bistå dere når dere sammen skal forebygge og håndtere stress på arbeidsplassen - det er god hms!

Ta kontakt, så finner vi en dato som passer.

Stressresponsen skiller ikke mellom private og arbeidsrelaterte årsaker. Uavhengig hva det er som utløser stress stressresponsen, så er det den samme reaksjonen som skjer i kroppen.

Det er smart å ha nøkkelpersoner som kan noe om hvordan man sammen kan arbeide for å redusere stressnivået i forbindelse med arbeidsmessige forhold på arbeidslassen. Som for eksemepl HR-personell og vernetjenesten.

Uheldig stress kan påvirke oss negativt og på sikt kunne føre til feil, konflikter, mistrivsel og sykefravær. På lik linje som forebygging og håndtering av stress vil virke helsefremmende, gi økt produktivitet, overskudd og engasjement. 

Det er som med all annen trening: Det virker ikke fordi dere har skjønt det, det virker fordi dere gjør det - sammen! 

I løpet av kurset går vi gjennom:

  • Hva er stress og hvordan påvirker det kroppen
  • Hvordan kan stress påvirke arbeidet og arbeidsmiljøet
  • Hvordan forebygge og håndtere stress sammen (med utgangspunkt i rollen til deltagerne)
  • Workshop
  • Enkle øvelser (man trenger ikke reise til et kloster i Italia for å få effekt. Du kan gjøre dem i møter, alene på kontoret, sammen i grupper eller i bilen til og fra jobb)

Tid og pris: Ta kontakt så finner vi en løsning!

Sted: Hos dere eller i lokalene til HMS Agenda (Årnes)

*Gjennomføres kurset her, vil de som ønsker det få 30 minutter veiledet dybdeavspenning i etterkant av kurset

Lunsjutgifter tilkommer (type lunsj avtales ved booking) Ved eksterne kurs vil reise- og oppholdsutgifter dekkes av kunden. 

Ønske om utfyllende informasjon sendes til post@hmsagenda.no eller benytt bestillingsknappen øverst på siden. Påmelding av antall deltagere er bindende etter 10 dager før kursdato.

Kurset kan også tilpasses som et helsefremmende prosjekt og følges opp over tid. Ta kontakt for informasjon og pris.

HMS Agenda holder til på Årnes i Silovegen 42 (ved siden av kornsiloen) ca 40 min fra Kongsvinger, Oslo og Gardermoen.

Del denne siden