IK-mat

Internkontroll mat (App eller perm)

Du får hjelp til å tilrettelegge rutiner og dokumentasjon i forhold til lovbestemte krav, knyttet til internkontroll mat.

Ik-mat avtale tilbys gjennom samarbeidspartneren Helsedesign.

Konsulentene til Helsedesign har solid kompetanse og mange års erfaring med internkontroll i storkjøkken og hotell- og restaurantbransjen.

Alle bedrifter som håndterer næringsmidler er pålagt å utarbeide en dokumentasjon og sitt eget IK-matsystem. Dokumentasjonen skal være tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Internkontrollen sikrer at det serveres helsemessig og trygg mat.

Helsedesign tilbyr også IK-alkohol, hms og GDPR - alt i appen, AppnGo. Ta kontakt! 

post@hmsagenda.no eller tlf. 97 73 80 98

Del denne siden