Konsulenttj.

Helse, miljø og sikkerhet, helsefremmende prosjekter og Ik-mat

Jeg bistår dere gjerne med det praktiske hms-arbeidet!

Det kan være tilpasning av internkontrollsystemer (HMS og Ik-mat), utføre kartlegginger som trivselsundersøkelse, vernerunder, risikovurdering eller andre målinger m.m. 

Det er også mulighet for å leie meg inn på timebasis for å delta i ulike prosjekter, for eksempel helsefremmende prosessser, oppfølging etter tilsyn etc.

- og selvfølgelig kan jeg skreddersy opplegg som passer til din bedrift.

HMS er et bredt felt - sammen finner vi løsninger!

Ta kontakt: post@hmsagenda.no eller tlf. 97 73 80 98

Del denne siden