Legionella

Forebygg spredning av legionellasmitte

Forskrift om Miljørettet helsevern stiller krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol: § 11 b "Innretningene skal etterses regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella".

Legionella spres via aerosol (små vanndråper) i luften og kan føre til alvorlig sykdom og død.

Inretninger som krever oppfølging er blant annet faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameie og borettslag, klimaanlegg med luftfukting, innendørs fontener, instrumenter som benytter vann i produksjon etc.

Eksempler på virksomheter som kan ha slik inretning er: Frisørsalonger, vaskehaller, kjøkken med dusj i grovoppvaksen, tannleger, institusjoner i helsevesen, idrettsanlegg etc.

Du skal:

  • Kartlegge tappepunkter
  • Kartlegge og vurdere sannsynlighet for legionellavekst og for spredning av aerosloler
  • Vurdere risikoen for eksponeringspotensialet (alvorligheten)
  • Foreta analyse av vannet 
  • Ha rutine for egenkontroll og drift
  • Sørge for nødvendig dokumentasjon av punktene over.

Ta kontakt om du ønsker bistand til punktene over!

Del denne siden