Kurs for Verneombud og AMU-medlemmer

Kurs for verneombud og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalg

Lovpålagt!

Fra 1. januar 2024: Virksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, så kan det avtales en annen ordning (AML § 6-1. 1.).


Kurset vil ha hovedfokus på verneombudets rolle og passer i tillegg for AMU-medlemmer og andre med interesse for helse, miljø og sikkerhet og for de som bare ønsker en oppfriskning på temaet.Kursinnhold presenteres som teori med støtteark, filmsnutter, diskusjons- og gruppeoppgaver på disse temaene:


  • HMS-lovgivningen og internkontrollforskriften
  • Systematisk hms arbeid
  • Roller i hms arbeidet
  • Din rolle som verneombud
  • Arbeidsmiljøutvalg
  • Arbeidsmiljøet: det fysiske, det psykososiale og det det organisatoriske
  • Risikovurdering (enkel)
  • Ulike metoder for hms kartlegging
  • Avviksbehandling

Varighet: 3 dager (hvorav to i klasserom og en på arbeidsplass).


Dato: Meld interesse, kurset settes opp når det er tilstrekkelig mange som ønsker kurs


To dager i klasserom + en valgfri dag på egen arbeidsplass med veiledning 

Tid: kl. 08:30 - 15:30


Sted: Silovegen 42, Årnes (HMS Agenda sine lokaler)Den tredje dagen, på egen arbeidsplass, planlegger og utfører kursdeltakeren en valgt hms aktivitet/oppgave (f.eks. vernerunde, risikovurdering, SJA, utarbeider et saksfremlegg etc.).


Pris: 5300,-. Inkluderer lunsj på Campo steakhouse, kursmateriell og kursbevis, samt digitalt veiledningsmøte dag tre med HMS verneingeniør (kursinstruktør). Kaffe/te og munngodt tilgjengelig begge dagene.

Meld interesse til post@hmsagenda.no eller benytt knappen øverst på siden. Oppgi fakturaadresse, navn og telefonnummer til deltager(e).

 

    Velkommen!


  Karianne Sagen

HMS Verneingeniør

    HMS Agenda

 

Det for verneombud og AMU-medlemmer krav om 40 timers opplæring og i noen tilfeller kan det avtales kortere opplæringstid. Dette kurset er for virksomheter som har gjennomført en forsvarlighetsvurdering og der partene er enige i at det er tilstrekkelig med kortere opplæring enn 40 timer og at det ved behov gis mulighet for bransjetilpasset kurs. Denne forsvarlighetsvurderingen bør være skriftlig og utarbeides av arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap.Ved påmelding vil du få en mal til bruk for slik vurdering. 

Bindende påmelding. Kurset gjennomføres med tilstrekkelig antall påmeldte.

Del denne siden